Iskolánk

Az intézmény történet

Török János, publicista, nemzetgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1807. június 6-án született Tapolcán. Tanulmányait a pesti és a grátzi egyetemen végezte. Előbb gr. Trautmannsdorf liebenaui, 1830-tól hg. Esterházy kismartoni birtokán gazdasági tisztviselő, később Klauzál Imre, a Károlyi grófok birtokigazgatója mellett Tótmegyeren jószágigazgatási ülnök. 1839-től a rohonci gazdaképző intézet tanára. 1841-től előadóként tevékenykedett a Magyar Gazdasági Egyesület (továbbiakban: MGE) munkájában, 1843-tól annak titkáraként. Széchenyi szellemi köréhez tartozott, kettőjük kapcsolata harminc éven át tartott. A legnagyobb magyar szellemi hatására a Kossuth-féle védvámos és iparfejlesztő politikával szemben foglalt állást az általa 1841-től 1848 végéig szerkesztett Magyar Gazda c. hetilapban.

Megszervezte az MGE gyümölcs-, állat- és mezőgazdasági gépkiállításait, az országos szőlészkongresszust és felépítette a Hild József tervezte Köztelek-palotát. Több tanulmányi utat tett Németországban.

1846-ban a Cegléd melletti Szőkehalmán gazdaképző intézetet létesített, amelynek gondolatát már régóta dédelgette. Egy akadémiai és mezőgazdasági technikum tervezetét állította össze munkatársaival, a megvalósulást állami szervezésben látta biztosítottnak. A gazdaképző céljaként a következőket tekintette: a növendékeket úgy kiművelni, hogy a mezőgazdaságot a legcélszerűbb fogásokkal működtessék. Gyakorlati és elméleti képzettségük kiterjedne a környezet és természet ismeretére.

A gazdaképző intézet az 1845-ben - Török János által - megvásárolt 152 holdas szántó és az emellé bérelt 67 hold majorsági földön kezdte meg működését a következő évben. 1846 őszére a Hild József által tervezett romantikus stílusú gyönyörű kúria épület is megépült.

A "tantestület" egy igazgatóból, egy tanárból, egy Holheimben végzett gazdaságvezetőből, egy Alcsúton nevelt öregbéresből, egy juhászból, egy külföldi tehenészből, egy kertészből, egy vincellérből és egy méhészethez is értő erdészből állt. A tanárok és a diákok képzésének magas színvonalához nagyban hozzájárult az a tudományos könyvtár, amelyet Török János hozott létre és amelyben kora tudományos és mezőgazdasági szakkönyveinek egész sorozata volt megtalálható.

A politikai viszályok illetve az 1848/49-es szabadságharc viharai következtében a gazdaképző 1852-ben megszűnt.

A Szőkehalmi Gazdaképző Intézet rövid fennállása alatt is az akkori Magyarország legkorszerűbb, legtervszerűbb, eredményesen működő tanintézete volt. Innen indult ki az alföldi homoknak gyümölcsfával való meghódítása. Török János az iskola megszűnése után könyvtárával és újságszerkesztéssel foglalkozott. 1974-ben a könyvtártól is meg kellett válni mely élete végét is magával hozta-1974 február 9.-én meghalt. Munkássága olyan melyen megmaradt a környékbeliekben, hogy az 1954-ben újrainduló mezőgazdasági iskola névadójának választották.

Az intézmény általános jellemzői

Alapadatok:

 • Az iskola elnevezése: Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola és Gimnázium
 • Az iskola fenntartója: Nagytemplomi Református Egyházközség
 • Az iskola igazgatója: Bácskai József
 • Az iskola székhelye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 16.
 • Telephely: 2700 Cegléd, Szőkehalom, Fertályos kaszálók hrsz.: 0950/3
 • Az iskola elérhetőségei: posta cím: 2700 Cegléd, Pf. 25.
 • telefonszám.: (53) 310-945
 • email cím: iskola@tjszki.hu
 • weboldal: www.tjszki.hu

Az intézmény jogállása:

Az iskola vezetője az igazgató, akinek kinevezésére az iskola fenntartója az Nagytemplomi Református Egyházközség jogosult. Az igazgató munkáltatója az intézmény fenntartójának vezetője.

Az intézmény alapításának éve: 1954. Az intézmény alapítója: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium MÉM

Intézményünk arculata:

Az iskola eddigi fennállása alatt sokféle igényt elégített ki: mezőgazdasági technikusokat, növénytermesztőket és állattenyésztőket, állat‐egészségőröket képzett. 1975‐től egészségügyi szakiskola, majd 1978‐tól egészségügyi szakközépiskolai oktatás is beindult. 1987‐től új szakmai képzésre váltott az iskola, állattenyésztő és állategészségügyi technikus, majd 1992‐től mezőgazdasági technikusi képzést is indított. 1998‐tól egy osztállyal környezetvédő technikus (mezőgazdasági szak) is belépett a szakmai képzések körébe. Ettől az évtől kezdődően hat éven keresztül a humán egészségügyi és a környezetvédő szakképzés világbanki program keretében történik.

Jelenleg a mezőgazdaság szakmacsoportban, technikumban környezetvédelmi technikus, mezőgazdasági technikus, egészségügyi technikus (gyakorló ápoló) képzéseket indítunk. Mezőgazdasági szakmacsoportban, szakiskolában gazda, kertész osztályt különböző szakirányokkal indítunk.

Iskolánk oktató-nevelő tevékenysége során jelentős a szakmai tárgyak gyakorlati képzése oktatása. A mezőgazdaság terén a gyakorlatok jelentős részét a tangazdaság termelő és oktatási célú tevékenysége adja. Az egészségügyi képzésben gyakorlati tevékenységet tanulóink a város korszerű intézményében a Toldi Miklós Kórház és Rendelőintézetben végzik.

Gyakorlatok szempontjából tanulóink látókörének tapasztalatszerzéseinek kielégítése érdekében jó kapcsolatot ápolunk környékbeli gazdákkal, mezőgazdasági és egészségügyi cégekkel, vállalatokkal. Így a szakmai követelményeknek megfelelően igyekszünk biztosítani tanulóinknak a széles ismeretekkel teli oktatást.

A kollégák végzettsége egyetem, illetve tanári végzettség elenyésző kivétellel, ők lehetőséget és támogatást kapnak a munkakör betöltéséhez esetleg hiányzó végzettségek megszerzésére. Ebből kitűnik, hogy az utóbbi tíz évben fiatal kollégák is kerültek a tantestületben, amely jó hatással van légkörre. A rendszeres pedagógus továbbképzéseken való részvét színesíti, a tanórákat gazdagítja tanáraink eszközhasználatát.

Kapcsolatrendszerünk kiterjed a Szülőkre, szülői szervezetekre, általános iskolákra, vállalkozásokra, állami cégekre, nemzeti parkjainkra, volt diákjainkra. Mindezen kapcsolatokat fenntartva rendszeresen pályaorientációs és bemutatkozó napokat szervezünk.

Egyértelmű célunk és feladatunk az egészséges gyermek fejlesztése és nevelése. Az életre való felkészítés.

Az intézményben tanuló diákok száma és összetétele:

Iskolánk három szakmacsoportja:

 1. Mezőgazdaság
 2. Környezetvédelem-vízgazdálkodás
 3. Egészségügy

amely, szakmaszerkezet a tanulói létszámot és arányokat is meghatározza.

Képzési kínálat:

Technikusi (5 év):

 • Mezőgazdasági technikus (Állattenyésztő vagy Növénytermesztő szakmairánnyal)
 • Kertésztechnikus (Dísznövénytermesztő, virágkötő vagy Gyógynövénytermesztő vagy Gyümölcstermesztő vagy Parképítő és- fenntartó vagy Zöldségtermesztő szakmairánnyal)
 • Környezetvédelmi technikus (Hulladékhasznosító, -feldolgozó vagy Igazgatás vagy Környezetvédelem vagy Természetvédelem szakmairánnyal)
 • Gyakorló ápoló technikus

Szakképző iskola (3 év):

 • Gazda szakképző (Állattenyésztő vagy Lovász vagy Növénytermesztő szakmairánnyal)
 • Kertész szakképző


Forrás: 

Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola 2020-as módosított Pedagógiai Program

https://www.tjszki.hu/dokumentumok/tevekenyseg_vonatkozo/PP_2017.pdf 2019.04.10.) 

Ökoiskola - Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola
Ökoiskola-munkaközösség
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el